Πυροτέχνημα Miami 25 Βολές

Πακέτο πυροτεχνημάτων

Διάρκεια 20 sec / Διάμετρος 1.2″ / CAT F2