Πυροτέχνημα Tornado 25Βολές

Πακέτο Πυροτεχνημάτων 25Βολών

Διάρκεια 30sec / Διάμετρος 1″ / CAT F2