Πυροτέχνημα Texas 100 Βολές

Πακέτο πυροτεχνημάτων

Διάρκεια 90 sec / Διάμετρος 0.8″ / CAT F2