Γάμος – Βάπτιση – Αναστάσης – Βαλεντίνη & Κωνσταντίνος